Tłumaczenie pisemne

Zakres tłumaczonych dokumentów obejmuje między innymi:

 • – dokumenty urzędowe i sądowe (zaświadczenia, odpisy aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu, itp.)
 • – umowy, akty założycielskie, statuty
 • – dokumenty handlowe
 • – strony internetowe
 • – katalogi
 • – artykuły, opinie prawne
 • – opracowania specjalistyczne
 • – dokumentacje przetargowe
 • – regulaminy
 • – dokumenty samochodowe
 • – dokumentacje medyczne

 

Aby zaoszczędzić czas, dokumenty do tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) mogą Państwo przesłać pocztą elektroniczną (np. jako skan), a oryginały okazać przy odbiorze. Gotowe, przetłumaczone dokumenty odbiera się osobiście, mogą one również zostać przesłane kurierem.